لینک های دانلود یا خرید

QR Code For:  فایرمویر کامل SM691 1.117
0 کاربر
پیش نمایش برای : فایرمویر کامل SM691 1.117 فایرمویر کامل SM691 1.117 screenshot فایرمویر کامل SM691 1.117 screenshot

قابلیت کنترل و مشاهده وضعیت تمامی خروجی ها از طریق پنل اینترنتی، پیامک فارسی ،نرم افزار تحت اندروید، ربات تلگرامی، تایمر و سناریوهای هفتگی و روزانه، تک زنگ، فیدبک نرم افزاری
سخت افزار کاملا صنعتی با اطمینان بالا
پشتیبانی از باتری و کارکرد در صورت قطع برق

0
0 کاربر
5 0 
4 0 
3 0 
2 0 
1 0